Kwaliteitszorg Kinderopvang

Onze Missie:

Onze missie is duidelijk – we streven ernaar om kinderopvangvoorzieningen te ondersteunen bij het bieden van de best mogelijke zorg en educatie aan de kinderen van onze gemeenschap.

Hoe Wij Ondersteunen

  • Advies en Begeleiding: We bieden advies en begeleiding aan kinderopvangvoorzieningen om hen te helpen hun programma’s en faciliteiten te verbeteren.
  • Professionele Ontwikkeling: We bevorderen de professionele ontwikkeling van kinderopvangmedewerkers door trainingen en workshops aan te bieden.
  • Kwaliteitsnormen: We ondersteunen kinderopvangvoorzieningen in het voldoen aan en handhaven van de kwaliteitsnormen zoals geformuleerd in de (toekomstige) kinderopvang wet.
  • Ouderbetrokkenheid: We moedigen ouderbetrokkenheid aan en werken samen met ouders om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen.
kwaliteitszorg-kinderopvang-2

Onze Impact

Dankzij onze inspanningen streven kinderopvangvoorzieningenernaar om veilige, stimulerende en educatieve omgevingen te bieden waar kinderen kunnen groeien en spelend kunnen leren. We zijn trots op onze rol bij het bevorderen van kwaliteit in de kinderopvang op Bonaire.

Neem Contact Op

Als u een kinderopvangvoorziening bent die onze ondersteuning nodig heeft of als u vragen heeft over onze kwaliteit bevorderende inspanningen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn hier om te helpen en bij te dragen aan een bloeiende kinderopvanggemeenschap. We zijn te bereiken op