Zorg en Veiligheidshuis Bonaire

Samenwerken aan een veilige en zorgzame gemeenschap

Onder de paraplu van het Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire (ZVH) werken organisaties uit de zorg, justitie, onderwijs en lokaal bestuur samen. Het ZVH staat voor een keten-overstijgende aanpak van complexe problematiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden en om maatschappelijke uitval tegen te gaan.

Onze Missie

Het Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire heeft als missie om een veiligere en gezondere gemeenschap te bevorderen door middel van nauwe samenwerking tussen diverse organisaties. We zijn toegewijd aan het voorkomen en aanpakken van ernstige problemen en het bieden van perspectief aan mensen en gezinnen die met complexe problematiek te maken hebben.

zorg-en-veiligheidshuis-bonaire-2

Onze Aanpak

Perspectief Bieden

Door een integrale werkwijze en systeembenadering streeft het ZVH ernaar om ook in de meest ingewikkelde gezinnen en problematiek perspectief te bieden. We begrijpen dat veel mensen met complexe problemen te maken hebben en we willen hen de ondersteuning en begeleiding bieden die ze nodig hebben om hun leven in een positieve richting te sturen.

Gezamenlijk Plan van Aanpak

Voor iedere ingebrachte casus stellen we een gezamenlijk plan van aanpak op. Dit plan zorgt ervoor dat acties van verschillende organisaties op elkaar zijn afgestemd en dat de behoeften van personen en gezinnen met complexe problematiek duidelijk in kaart worden gebracht. Door samen te werken kunnen we effectievere oplossingen vinden en de juiste ondersteuning bieden.